Opłaty za przyłączenie wody

Opłaty za przyłączenie wody

Budowa budynku wymaga spełnienia wielu formalności. Jednym z podstawowych elementów warunkujących wygodne korzystanie z nieruchomości jest doprowadzenie niezbędnych instalacji. Według przepisów prawa budowlanego wszystkie działki budowlane powinny mieć przyłącza wodociągowe, kanalizację i prąd. Załatwienie formalności leży po stronie inwestora. Podłączenie wspomnianych wcześniej instalacji nie jest darmowe. Co więcej, jest to znaczny koszt,  który trzeba uwzględnić w kosztorysie inwestycji.

Konieczność uzbrojenia działki budowlanej

Kupno działki nieuzbrojonej, to znaczy bez niezbędnych instalacji jest z pozoru tańsze. Jednak, kiedy rozpoczynają się prace przyłączeniowe, okazuje się, że koszt przyłącza wody i innych mediów jest wysoki i trudno mówić o jakiejkolwiek oszczędności.  Tylko na początkowym etapie prac budowlanych jest możliwe wykonywanie prac budowlanych bez prądu, czy wody. Kanalizacja, woda i prąd są konieczne na działce budowlanej.

Procedura przyłączania mediów

Wykonanie przyłączeń niezbędnych mediów znacznie ponosi koszty inwestycji. Raczej nie wykonuje tego jedno przedsiębiorstwo. W celu uzbrojenia działki budowlanej należy udać się do lokalnych spółek zajmujących się przyłączaniem mediów. O tym ile kosztuje przyłącze wody, kanalizacji i prądu poinformują inwestora pracownicy firm zajmujących się dostarczaniem powyższych mediów. Jeżeli działka jest blisko innych uzbrojonych posesji, to proces przyłączania wody, kanalizacji i instalacji elektrycznej jest łatwiejszy technicznie i koszt przyłączeń mediów jest mniejszy.

Przyłączenie kanalizacji i wody

Przedsiębiorstwa zajmujące się przyłączeniem kanalizacji i wody są reguły własnością gminy. Koszty przyłącza wody ponosi inwestor. Zakład ponosi koszty związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Właściciel działki budowlanej musi uzyskać dokument dotyczący warunków przyłączenia wodno-kanalizacyjnego. W lokalnym przedsiębiorstwie należy złożyć wniosek wraz z następującymi dokumentami:   potwierdzeniem prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (akt notarialny, akt własności), dwa egzemplarze mapy do celów projektowych, na której muszą być naniesione przyłącza wody oraz informacje dotyczące  orientacyjnego zużycia wody, liczby mieszkańców i punktów odbioru wody itp.  Koszt przyłączeń wody jest wysoki i składa się z kilku czynników. Wydanie warunków wykonania przyłącza to koszt 100-150 zł, projekt przyłącza plus uzgodnienia projektu to koszt 1300-2800 zł, opłaty geodezyjne to wydatek o 800-1200 zł, projekt zmian w ruchu drogowym kosztuje od 500-900 zł, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza to następne 600 zł, opłata przyłączeniowa to koszt 1100-2000 złotych. Do tego trzeba doliczyć koszt budowy instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, której cena określana jest w metrach bieżących.

Zamknięcie kosztów samego przyłączenia wody w kwocie 10 tysięcy złotych graniczy z cudem. Bardziej opłacalny jest zakup uzbrojonej działki. Trzeba pamiętać jeszcze o przyłączeniu energii elektrycznej. Kupno uzbrojonej działki oszczędza pieniądze oraz czas i nerwy.

Related posts

Leave a Comment