Jak działa zawór trójdrożny?

Jak działa zawór trójdrożny?

 Centralne ogrzewanie nie jest przywilejem jedynie osób mieszkających w blokach.  Jest dostępne także dla właścicieli domów jednorodzinny, którzy mają do wyboru różne urządzenia grzewcze. Dla prawidłowego działania instalacji centralnego ogrzewania istotne znaczenie ma zastosowany zawór. Godny polecenia jest zawór trójdrogowy, zwany też trójdrożnym. W instalacji grzewczej pełni kilka bardzo ważnych funkcji.

Rola zaworów trójdrożnych w instalacji centralnego ogrzewania

Zawory trójdrożne przeznaczone są do systemów C.O. w których zachodzi  konieczność ochrony kotła przed zjawiskiem korozji niskotemperaturowej. Podwyższenie temperatury powrotu pozwala w efektywny sposób uzyskać ciepłą wodę użytkową w podgrzewaczu należącym do obiegu centralnego ogrzewania. Woda o podniesionej temperaturze powraca do koła przez co do wkraplania się pary wodnej w palenisku i na ściankach kotła. To zapobiega powstawaniu korozji wewnątrz kotła. Zawory trójdrożne stosuje się także do poprawienia regulacji zaworów z głowicami termostatycznymi przy grzejnikach i jednocześnie wyrównują obciążenie cieplne we wszystkich odbiornikach ciepła.  Regulują przepływ ilościowy o wybranej temperaturze. Inaczej mówiąc, zawór trójdrożny jest stosowany, kiedy czynnik grzewczy ma odgrzać wodę w kaloryferach i wodę dostarczaną do kranów, wykorzystywaną w celach bytowych.

Konieczność zainstalowania zaworu trójdrożnego

Zawór trójdrożny jest konieczny, kiedy w domu obecnych jest kilka źródeł ciepła, np.: . kocioł na paliwo stałe i pompę ciepła, kominek z płaszczem  wodnym i kocioł gazowy. Użycie zaworu pozwala decydować, które urządzenie wymienione powyżej, będzie zasilało domowe grzejniki. Zawór trójdrożny jest najlepszą opcją w przypadku obecności  w domu dwóch różnych instalacji zasilanych wodą, np.: ogrzewania podłogowego i tradycyjnych kaloryferów. Ponadto stosuje się zawory  trójdrożne do rozdzielenia obiegów grzewczych, np.: kaloryferów i regulowaniu temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Działanie zaworu trójdrożnego

Zasadą działania zaworów trójdrogowych  jest zmiana kierunku przepływu czynnika w instalacji C.O.  Zanim chłodny czynnik grzewczy z obiegu powrotnego dostanie się do kotła, miesza się z czynnikiem ogrzanym. W zaworze stosuje się  sprzęgło hydrauliczne, które równoważy ciśnienie w obiegu zasilającym i powrotnym. Element termostatyczny ustala proporcję mieszania czynnika chłodnego z ciepłym, w taki sposób, aby czynnik wypływający z zaworu do urządzenia miał temperaturę wyższą niż 45-60ºC. Zawory trójdrożne produkowane są z mosiądzu lub brązu. Zawór trójdrogowy ma kształt litery T. W jego skład wchodzą trzy porty (wloty /wyloty)  oraz element wewnętrzny, tak zwane mieszadełko, od którego położenia zależy, w którym porcie będzie przepływała woda. Zaworem można sterować ręcznie lub automatycznie.

Kolejnym powodem dla którego trzeba stosować  zawory trójdrożne w instalacjach centralnego ogrzewania wymóg producenta, który od obecności tego zaworu uzależnia objęcie urządzenia gwarancją.

Related posts

Leave a Comment